Autokľúče - RENAULT CLIO, THALIA, KANGOO staršie ročníky

Autokľúč prestáva štartovať

Autokľúč prestáva štartovať

Niektoré autokľúče s diaľkovým ovládaním (najčastejšie RENAULT CLIO, THALIA, KANGOO do roku výroby 2001) po čase prestanú štartovať. Najprv nenaštartujú na prvý pokus občas, potom stále častejšie až nakoniec s nimi nenaštartujete vôbec. Diaľkové otváranie dverí pritom funguje bez závad, baterka je v poriadku.

Autoservisy to riešia objednaním a dodaním nového kľúča a jeho pripojením k autu. Cena 130 - 160€, čas 1 až 2 týždne.

Máme oveľa lacnejšie riešenie. Prečítame kód v kľúči, nahráme kód na nový transponder a vložíme ho do vášho kľúča. Celé to trva cca 5 minút a stojí 20€.

Ak už kľúčom vôbec nenaštartujete, aj tak skúste prísť k nám. Na niekoľko pokusov sa niekedy podarí kód z kľúča vyčítať a nakódovať nový transponder. Cena ostáva tá istá. 

Ak prídete keď už kľúč vôbec neštartuje a ani na 20 pokusov sa nepodarí kód vyčítať, už vám neviem pomôcť. Ak však máte druhý kľúč, ktorý je ešte funkčný, vyčítame kód z neho, spravíme nový imobilizér a vložíme do pokazeného kľúča a bude štartovať.

Ináč musíte ísť do autoservisu po nový kľúč za horeuvedenú cenu.

Znovupripojenie diaľkového ovládania RENAULT

  1. Sedím v aute, všetky dvere sú zatvorené. Naštarujem auto.
  2. Vypnem auto a vyberiem kľúč zo spínačky
  3. Stlačím a držím tlačidlo zamykania dverí (obyčajne na strednom paneli kolískový vypínač). Pri stlačení sa 1x zamknú dvere, po asi 10 sekundách sa znova zamknú a začne blikať LED imobilizéra na palubnej doske. Pustím tlačidlo zamykania a na autokľúči stlačím 1x asi na 1 sekundu tlačidlo, ak mám viac kľúčov s diaľkovým, tak po 2-3 sekundách stlačím tlačidlo na ďalšom kľúči. Na ukončenie programovania znova naštartujem auto a vypnem.
  4. Vyskúšam kľúče či funguje diaľkové zamykanie/odomykanie auta.

3*    pre kľúč s infračerveným ovládaním platí to isté, ale každé tlačidlo stlačím 2x po cca 1 sekunde a kľúč je namierený na prijímač infra signálu (hore pri spätnom zrkadle)

 

Toto je potrebné robiť keď ste dlho kľúč nepoužívali a niekedy aj po výmene baterky alebo oprave diaľkového (výmena mikrospínača a podobne).