Háčkované hračky

a

a

vo výstavbe

b

b

bb

c

c

cc